Графики в теханализе на Forex: Индикатор Pulse Flat